pirmdiena, 2011. gada 11. aprīlis

Bērnu žūrijas ballīte

Piedāvājam nelielu ieskatu "Bērnu žūrijas 2010" noslēguma pasākumā, kas notika Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrā 29. martā. Zaļā vīriņa, skolotāja Jāpa un Burtu meitiņas ballītē piedalījās Kuldīgas un novada čaklākie sākumskolas lasīšanas eksperti. P.S. Vairāk fotogrāfiju var atnākt, apskatīties un lejuplādēt Bērnu literatūras centrā.