trešdiena, 2014. gada 26. novembris

Eiropas pēcpusdiena Bibliotēkas Draugiem

Iepazīsim Eiropu!
Eiropas pēcpusdienā šodien Bibliotēkas Draugi līmē, domā, krāso kopā ar Kuldīgas ESIP (Eiropas Savienības Informācijas punkts). 

Lielākie bērni atbild uz grāmatas "Iepazīsim Eiropu" jautājumiem. Bet tie, kas darbus padarījuši, var spēlēt europa.eu bērnu stūrītī pieejamās spēles.