piektdiena, 2012. gada 25. maijs

"Es tevi tā mīlu"


Es tevi tā mīlu
Maijā, atzīmējot  Mātes un Ģimenes dienu, kopā ar bērnudārza un sākumskolu bērniem nodarbībās tika noskaidrots, kā ģimene rodas. Kā jau katrā ģimenē    bērni aug lieli un arī niķi un iegribas aug augumā – tādēļ kopīgi tika izlasīta J. Langreiteres, S. Dāles grāmata „Es tevi tā mīlu”.  Kā negaidīts pārsteigums bērnus apciemo īpašā Konfekšu gotiņa. Viņa izstāsta, ka arī kūtī dzīvojošajiem lopiņiem ir ģimenes, ar bērniem izspēlē kustību spēli un aizsteidzas atpakaļ pie saviem teliņiem. Noslēgumā katrs bērns savai  mammai uzzīmē gleznu.  

Grāmata ir arī mūsu bibliotēkā, skatīt šeit
Vairāk par grāmatu:
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/katalogs/product.php?prod_id=71679&cat_id=Qi9K&sub_cat_id=Qkw=&third_cat_id=

Muzeju nakts bibliotēkā


Arī mēs piedalījāmies Muzeju naktī ar dažādām aktivitātēm kopā ar Jušiem - Aušu, Taušu un Boli  (kas tie tādi ir - noskaidro  http://www.jushi.lv/par-jusiem/). 
Auša piedāvāja konkursu - ar cik metieniem izdosies iemest paša gatavoto vardīti groziņā. Savukārt, Tauša darbnīcā katrs bērns varēja sev izgatavot lupatu lelli. Bolis pārbaudīja mazo apmeklētāju vērīgumu - sameklēt 10 atšķirības, iziet labirintu un kā balvu saņemt iespēju uzcelt Gaismas pils maketu.


Bērnu/Jauniešu Žūrija 2012

Jaunā Bērnu Žūrija ir sākusies! Viss notiek! Dažu dienu laikā mums ir pieteikušies jau 11 Žūrijas eksperti, un kāds jau drīz būs izlasījis visas piecas grāmatas. Šogad kā jaunums - arī Vecāku Žūrija


Gaidām gan jaunos, gan jau zināmos Žūrijas ekspertus. Kā ierasts - katram Žūrijas ekspertam līdz gada beigām ir jāizlasa un jānovērtē piecas grāmatas.
Vēl par Žūriju vari lasīt:

Žūrijas darbu var atbalstīt:

Grāmatu kolekcija - skatīt šeit.