trešdiena, 2012. gada 19. septembris

Vasarā lasītās un zīmētās grāmatas

Vasarā bērniem bija iespēja zīmēt izlasītās grāmatas un veidot zīmējumu izstādi. Pavisam bibliotēkā varēja apskatīt 35 zīmējumus. Visvairāk lasītās un zīmētās bija Bērnu Žūrijas grāmatas - "Kurmītis un bikses" un "Dieguburti" tika zīmēti pat sešas reizes.