ceturtdiena, 2014. gada 6. marts

Vilim Plūdonim - 140


Atzīmējot latviešu skolotāja un dzejnieka Viļa Plūdoņa 140 gadu jubileju, Bibliotēkas Draugu uzdevums ir sakārtot dzejnieka dzejoļa "Pēcis un ziepju burbulis" ilustrācijas pareizā secībā un izkrāsot tās. 

Viļa Plūdoņa grāmatas bērniem bibliotēkas e-katalogā skatīt ŠEIT.

Bērnu žūrijas noslēgums Kuldīgas reģionā

4. martā Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā notika lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2013” noslēguma pasākums pirmsskolas lasītājiem. 


Ievadā Kuldīgas Bērnu literatūras centra vadītāja Inga Brūvere nosauca 2013. gada populārākās bērnu grāmatas. Visjaunāko žūrijas ekspertu uzvarētājgrāmata ir „Kur ņemt vienu apkampienu?”, 2. vietā – „Ak, skaistā Panama: seši stāsti par tīģeri un lāci”, 3. vietā – „Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti”.

Dāvanā mazajiem lasītājiem bija leļļu teātra izrāde „Ķiplociņa piedzīvojumi džungļos” („Rikko lelles”). Izrādes laikā tika uzsvērta doma, ka mainīt situāciju un likumus var tikai tas, kurš lasa grāmatas un ir gudrs. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 180 Kuldīgas pilsētas un novada (Ķikuru, Laidu, Vārmes, Vilgāles un Sermītes bibliotēkas) žūrijas eksperti un viņu lasītrosinātāji – bibliotekāri un skolotāji.

Savukārt, Vecāku žūrijas lasītājiem noslēguma pasākums kopā ar psiholoģi Gitu Veisu notiks 26. martā. Bet lielais žūrijas noslēgums visiem Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada žūrijas ekspertiem būs 23. aprīlī Kuldīgas Kultūras centrā sadarbībā ar Kuldīgas Jauniešu domi un projekta „Eiropas brīvprātīgais darbs” dalībniekiem.


Vairāk fotogrāfiju skatīt bibliotēkas lapā Draugiem.lv ŠEIT.