piektdiena, 2013. gada 18. oktobris

Tikšanās ar Māru Cielēnu un Ilzi Dambi

16. oktobrī Kuldīgas Centra vidusskolas otro klašu skolēni devās uz pilsētas Galveno bibliotēku, lai tiktos ar bērnu grāmatu autori Māru Cielēnu un mākslinieci Ilzi Dambi. 

Gandrīz visi šo klašu skolēni iesaistījušies Bērnu žūrijā un arī šogad viena no sešām izlasāmajām grāmatām ir Māras Cielēnas „Krupītes kurpītes”. 

Tikšanos jauki iesāka Bērnu literatūras centra vadītāja Inga Brūvere. Uzstāšanos rakstniece sāka ar jautājumu – kas nepieciešams, lai uzrakstītu grāmatu? Starp ļoti daudziem nosacījumiem bērni minēja iedvesmu, un tās Mārai Cielēnai netrūkstot. Mazāk esot pacietības… Interesanti, ka rakstniece raksta vairākas grāmatas uzreiz.