trešdiena, 2013. gada 20. novembris

Atrodi Latviju!

Šajā nedēļā pašiem mazākajiem Bibliotēkas Draugiem ir jāizkrāso Kurzemes tautastērps, bet lielākajiem jāpierāda savas zināšanas, izpildot bibliotekāres sastādītu krustvārdu mīklu par Latviju. 
Atbildes var meklēt grāmatā "Latvijas ģeogrāfija" un "Mana Latvija".