piektdiena, 2014. gada 23. maijs

Konkurss „Kuldīgas novada lasošākā sākumskolas klase”

Lasītprasme ir spēja uztvert, izprast, analizēt un novērtēt tekstu. Šīs prasmes ir iespējams iegūt un attīstīt tikai lasot, tādēļ Kuldīgas Galvenā bibliotēka no 3. marta līdz 16. maijam organizēja latviešu vai tulkotās oriģinālliteratūras lasīšanas veicināšanas konkursu Kuldīgas novada sākumskolas klasēm.

Konkursā aktīvi piedalījās divdesmit trīs Kuldīgas novada skolu 1.-4. klašu skolēni – kopskaitā 302. Pavisam tika izlasītas vairāk nekā trīs simti tūkstoš (332 767) lapaspušu. 
Galveno balvu – 400 euro transporta izdevumu segšanai klases ekskursijai – nopelnīja Turlavas pamatskolas 4. klases skolēni, kur katrs, vidēji rēķinot uz skolēnu, izlasīja gandrīz trīstūkstoš lapaspušu, krietni apsteidzot 2. vietas ieguvējus, Kuldīgas Centra vidusskolas 3.a klases skolēnus, kuri arī izlasīja ļoti daudz – vairāk nekā divtūkstoš lapaspušu. Arī Centra vidusskolas skolēni saņēma pārsteiguma balvu – iespēju piedalīties karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku!” Rīgā 8. septembrī.

Vairāk nekā tūkstoš lapaspušu katrs izlasīja Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 4. klases skolēni, Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 2.a, 3.a, 3.b, 4.a klase, Kuldīgas pamatskolas 3. klase un Kuldīgas Centra vidusskolas 4.b klase. Gandrīz tikpat centīgi bija arī pārējie konkursa dalībnieki un izlasīja gandrīz tūkstoš lapaspušu – Ēdoles pamatskolas 1., 2., 3. un 4. klase, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 2. un 3. klase, Vilgāles pamatskolas 1., 2., 3. un 4. klase, Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 2.b klase, Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas 4. klase, Kuldīgas pamatskolas 3. klase un Kuldīgas Centra vidusskolas 4.a un 4.c klase.

Bet viscentīgākais lasītājs no visiem konkursa dalībniekiem bija Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas skolēns Artūrs Miķelsons, kurš viens pats izlasīja 7395 lapaspuses.

Kuldīgas Galvenā bibliotēka saka paldies ikvienam lasošajam skolēnam un skolotājām, kuras aktīvi rosināja bērnus lasīt, kā arī paldies vecākiem.