piektdiena, 2013. gada 3. maijs

Ziedoņa krāsainā pasauleAtzīmējot rakstnieka Imanta Ziedoņa 80 gadu jubileju, mēs rīkojām nodarbības mazajiem bērnudārzniekiem un sākumskolēniem. 
BLC vadītāja Inga iepazīstināja bērnus ar Imanta Ziedoņa sarakstītajām pasakām bērniem. Pirmā tika lasīta „Raibā pasaka”, kurā Raibais nokrāsoja metamo kauliņu raibu, to bērni meta viens otram un minēja krāsas. Bērniem  no savām krāsu paletēm bija jāizvēlas tā krāsa, kuras Krāsainās pasakas fragments tika lasīts.