piektdiena, 2014. gada 28. marts

E-prasmju nedēļa bibliotēkā


E-prasmju nedēļā Bibliotēkas Draugiem ir iespēja pārbaudīt savas e-prasmes un atrast kādu bibliotekāres nosauktu grāmatu bibliotēkas e-katalogā, sameklēt to plauktā un grāmatu parādīt. Savukārt skolēnu grupas šonedēļ tiek aicinātas uz nodarbībām bibliotēkā. Skolēniem tiek pastāstīts, kādas ir e-grāmatu priekšrocības, kā arī tiek salīdzināts, kā izskatās grāmatas teksts planšetdatorā un kā – e-grāmatu lasītājā. 


Neliels uzdevums  kurš no šiem vārdiem neiederas. 
n
E-žurnāls, e-pasts, e-klase, e-vielas, e-katalogs, e-grāmata. 
n
Pirmais, kurš atsūtīs pareizo atbildi uz e-pastu BLCbiblioteka@gmail.com, saņems balvu (pēc tās būs jāatnāk uz bibliotēku).

trešdiena, 2014. gada 19. marts

Bibliotēkas Draugi iepazīstas ar jaunākajām tehnoloģijām

Šīsnedēļas Bibliotēkas Draugu uzdevums bērniem ļoti patīk, jo ir iespēja padarboties ar jaunajiem bibliotēkas planšetdatoriem, kas iegādāti ar projekta „Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pakalpojumu modernizēšana, ieviešot mobilās tehnoloģijas un e-grāmatas” (projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”). 
Bet paveicamais uzdevums - nosūtīt bibliotekārei e-pastu ar pielikumu - savu fotogrāfiju. 

otrdiena, 2014. gada 18. marts

Arī viņi lasa

13. martā bibliotēkā notika pasākums – tikšanās ar advokāti Vinetu Ķini cikla „Arī viņi lasa” ietvaros. V. Ķine bērniem  parādīja savas bērnības grāmatas un izstāstīja kādu bērnības piedzīvojumu, kā arī piedāvāja izspēlēt spēli, kurā jāsaliek tautasdziesmu rindiņās izlaistie vārdi vai arī salikt rindiņas pareizā secībā.
piektdiena, 2014. gada 14. marts

Paldies

Paldies "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2013" lasītājiem. 
Bez jums mēs to nebūtu sasnieguši! 


trešdiena, 2014. gada 12. marts

Konkurss "Lasošākā sākumskolas klase"

BLC vadītāja I. Brūvere stāsta par jaunākajām grāmatām
Kuldīgas Galvenā bibliotēka šajā pavasarī organizē konkursu "Lasošākā sākumskolas klase". Konkursā var piedalīties Kuldīgas novada skolu 1.-4. klašu skolēni. Skolēni konkursa ietvaros tiek aicināti lasīt savam vecumam atbilstošas latviešu un tulkotās oriģinālliteratūras grāmatas. 
Uzvarētājklase tiek noteikta pēc visvairāk izlasīto grāmatas lapaspušu skaita, rēķinot uz vidējo skolēnu skaitu klasē. Galvenā balva ir 400 euro transporta izdevumu segšanai klases ekskursijai. 

otrdiena, 2014. gada 11. marts

Latvijas Lāča ceļojums

Vispasaules Drošāka interneta dienā, 11. februārī, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs aicināja bibliotēkas iesaistīties "Latvijas Lāča ceļojumu"  vietnes veidošanā.

Pagājušā gada otrajā pusē Net-Safe Latvia aicināja Latvijas radošākos jauniešus pašiem izveidot interesantu, kvalitatīvu un izglītojošu interneta saturu. Otro augstāko žūrijas novērtējumu un īpašas Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra simpātijas konkursā ieguva "Latvijas Lāča ceļojumu" interneta lapa, ko izveidoja māsas Daiga un Elza Vagales no Krāslavas.


Mēs arī gribējām piedalīties un atbalstīt, tāpēc ar projekta „Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pakalpojumu modernizēšana, ieviešot mobilās tehnoloģijas un e-grāmatas” (projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”) atbalstu iegādāto planšetdatoru un lāci devāmies meklēt interesantas vietas pilsētā netālu no bibliotēkas. 
Latvijas Lācis apskatīja bibliotēku, mūzikas skolu un Liepājas ielu.

ceturtdiena, 2014. gada 6. marts

Vilim Plūdonim - 140


Atzīmējot latviešu skolotāja un dzejnieka Viļa Plūdoņa 140 gadu jubileju, Bibliotēkas Draugu uzdevums ir sakārtot dzejnieka dzejoļa "Pēcis un ziepju burbulis" ilustrācijas pareizā secībā un izkrāsot tās. 

Viļa Plūdoņa grāmatas bērniem bibliotēkas e-katalogā skatīt ŠEIT.

Bērnu žūrijas noslēgums Kuldīgas reģionā

4. martā Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā notika lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2013” noslēguma pasākums pirmsskolas lasītājiem. 


Ievadā Kuldīgas Bērnu literatūras centra vadītāja Inga Brūvere nosauca 2013. gada populārākās bērnu grāmatas. Visjaunāko žūrijas ekspertu uzvarētājgrāmata ir „Kur ņemt vienu apkampienu?”, 2. vietā – „Ak, skaistā Panama: seši stāsti par tīģeri un lāci”, 3. vietā – „Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti”.

Dāvanā mazajiem lasītājiem bija leļļu teātra izrāde „Ķiplociņa piedzīvojumi džungļos” („Rikko lelles”). Izrādes laikā tika uzsvērta doma, ka mainīt situāciju un likumus var tikai tas, kurš lasa grāmatas un ir gudrs. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 180 Kuldīgas pilsētas un novada (Ķikuru, Laidu, Vārmes, Vilgāles un Sermītes bibliotēkas) žūrijas eksperti un viņu lasītrosinātāji – bibliotekāri un skolotāji.

Savukārt, Vecāku žūrijas lasītājiem noslēguma pasākums kopā ar psiholoģi Gitu Veisu notiks 26. martā. Bet lielais žūrijas noslēgums visiem Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada žūrijas ekspertiem būs 23. aprīlī Kuldīgas Kultūras centrā sadarbībā ar Kuldīgas Jauniešu domi un projekta „Eiropas brīvprātīgais darbs” dalībniekiem.


Vairāk fotogrāfiju skatīt bibliotēkas lapā Draugiem.lv ŠEIT.

pirmdiena, 2014. gada 3. marts

Pasaku vecmāmiņas Margaritas Stārastes kustonīši

Februāra mēnesī bibliotēkā tika organizētas literāri izglītojošas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kuras veltītas rakstnieces un mākslinieces Margaritas Stārastes 100 gadu jubilejai. 
Nodarbības ievadā bibliotekāre Inga nedaudz pastāstīja par mākslinieci un viņas daiļradi. Turpinājumā mazie mākslinieki izkrāsoja rakstnieces zīmējumus, ar kuriem pēc tam rādīja improvizētu papīra leļļu teātri pēc M. Stārastes darbu motīviem. Bet noslēgumā dalībnieki mielojās ar „Knīpuča” cepumiem.

Margaritas Stārastes grāmatas bibliotēkas elektroniskajā katalogā skatīt ŠEIT